Liquid Drain

Liquid Drain är en produkt för större avloppsanläggningar som behöver kontinuerlig dosering där avsikten är att öka nedbrytningshastigheten av avloppets organiska material och förbättra vattenreningensprocessen genom att tillsätta en mix av Bacillus stammar. 

Fungerar i

 • Reningsverk
 • Pumpbrunnar
 • Rörledningar
 • LTA avlopp

Detta kan bakterierna hjälpa till att lösa:

 • Tar bort avloppslukt och svavelväte i och runt avloppssystem.
 • Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankankar
 • Minskar kraftigt förekomst av ammoniumkväve i avloppsvatten och dammar.
 • Bryter ner petroleumbaserade produkter
 • Kraftigt reducerar slam
 • Bryter ner hushållskemikalier
 • Motverkar slam och fettflykt  
 • Förbättrar funktionen i kemikalie-reningsverk
 • Lättpumpad slamkammare

Uppehållstid:

För att tillsätta bakterier i ett avloppssystem ska göra nytta behövs minst 24 timmars uppehålls tid eller mer på avloppsvattnet. 24 timmar är inte en exakt gräns, men bakteriernas nytta avtar avsevärt med en kortare uppehållstid.

Luktproblem: 

Det bukar ta allt från några timmar till några dagar för avloppslukten att försvinna, allt beroende på flöde och var luktproblemet sitter.

Svavelväte:

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall, betong och elektronik fräts sönder i ett avloppssystem.

Långa rörledningssystem kan vid pumpning eller lågt flöde göra att syret i avloppsvatten tar slut så att en anaerob process bildas med svavelväte som följd. Genom att tillsätta bakterier kan nedbrytningen ske effektivare och syret " räcker" längre, då skall inget svavelväte utvecklas.

Tröskelvärden: 

För att att få en bra funktion eller uppnå vissa effekter med att tillsätta bakterier i ett avloppsvatten måste vissa saker finnas.

 • Tillförda bakterier måste komma upp i en koncentration av 10´3 - 10´4 CFU per ml avloppsvattnet.
 • Minst 24 timmars uppehållstid i avloppssystemet.
 • Vattentemperaturen i avloppsvattnet är viktigt. Den mikrobiella aktiviteten avstannar avsevärt under 5 c grader.
 • Dosering görs om möjligt kontinuerligt eller vid en tidpunkt på dygnet när flödet är som lägst.    

Dosering:

Normala fall doseras bakterierna i inkommande avloppsvatten i reningsverket. Skulle uppehållstiden för avloppsvattnet i reningsverket närma sig eller understiger 24 timmar, då får man börja att titta på att dosera bakterier ute i ledningsnät i en pumpbrunn för att öka tiden för bakterierna att påbörja nedbrytningsprocessen. Desto längre tid bakterierna får tid att arbeta desto mer slam reduceras.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.