Slamavskiljare / Trekammarbrunn

Drain

Vanliga problem som OxyG Drain kan lösa:

- Luktproblem

- Slam

- Fett

- slam och fettflykt

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren är oftast för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren. 

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare byggs)

- Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik) 
OxyG Drain är en produkt avsedd att tillsättas i avloppsystem med avsikt att öka nedbrytningshastigheten av avloppets organiska material och i nedbrytningsprocesseen ta bort dålig lukt.

Avsikten med OxyG Drain är att tillsätta utvalda bakterier från naturen för att förbättra den biologiska vattenreningsprocessen så att processen blir effektivare och snabbare. OxyG använder bacillusbakterier som är vetenskapligt kända för att vara en god nedbrytare av organiska kolkedjor, vilket bacillus gör i naturen. Bakterierna är från en icke patogena bakterierkulturer.

Dosering: 4mått/vuxen/månad sker via toaletten och efter dosering spola som vanligt. Det går också att dosera månadsdosen via diskbänk, handfat eller i golvbrunn dusch om du har problem med att fett sätter igen rören. Viktigt att tänka på är att när dosering sker i vattenlås är att du gör det på kvällen så att bakterierna får växa till sig övernatten i vattenlåset och sedan spola som vanligt dagen efter. Då spolas bakterierna ner och bildar en biofilm i rören som bryter ner fett och avlagringar. Rinner avloppsrören som de skall, då är det bara att dosera i toaletten och spola.

Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne i anläggnings olika delar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.