Kommunala avloppsystem

Avsikten med tillsätta OxyG´s bakterier är att förbättra den biologiska vattenreningsprocessen så att processen blir snabbare och effektivare.

Fungerar utmärkt i:

 • Reningsverk
 • Pumpstationer
 • Fettavskiljare
 • Avloppsledningar
 • Avloppstankar/Brunnar
 • Slamlager
 • Dammar


Att tillsätta bakterier i avloppsystem är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att lösa olika typer av avloppsproblem. 

Bacillus bakterier/ mikroorganismer är i naturen till för att konsumera och bryta ner miljöföroreningar, för att städa upp en förorenad plats eller vatten.

Genom att påbörja/förbättra nedbrytningsprocessen ute i de olika ledningsnäten kan olika typer av underhåll undvikas eller skjutas upp.   

Bakterier kan lösa eller kraftigt reducera dessa problem:

 •  Svavelväte/ lukt
 • Fett i pumpstationer/ ledningar
 • SlamBakterier doseras i ett avloppssystem för att lösa diverse vanliga problem. Mikroorganismerna påbörjar arbetet att byta ner det organiska materialet i avloppsvattnet. Den mikrobiella nedbrytningsprocessen gör att det det organiska materialet bryts ner och blir mer lätt pumpad, lätt flytande. I processen skall även luktproblem försvinna.  

Luktproblem/ Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall,  betong och elektronik fräts sönder och avsevärt förkortar avloppssystemets beräknade livslängd.

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG´s bakterier blir det en aerob process (syrerik) genom att syret räcker längre och luktproblemen ska försvinna.

Fettproblem

 • Reningsverk
 • Pumpstationer
 • Rörledningar
 • skum

Kemiska reningsverk som doserar aluminiumklorid och får in för fett avloppsvatten kommer att få en försämrad till väldigt dålig funktion av aluminiumkloriden.

Fettuppbyggnad i pumpstationer och rörledningar sker när det är lågt flöde och fettet hinner att separera i vattnet, det är oftast då man får en fettuppbyggnad i pumpstation, rörledning.

Skumbildning är oftast en blandning mellan fettavloppsvatten och tryckluftBakterierna renar avloppsvattnet i en en aerob nedbrytningsprocess vilket innebär att att kolkejorna i avloppsvattnet blir till CO2+ Vatten. Det bildas även kvävgas som avgår som N2, luften vi andas består till 78% av N2. Det är så bakterier renar avloppsvatten i en aerob nedbrytningsprocess.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.