Kommunala avloppsystem

Att tillsätta bakterier i avloppsystem är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att lösa olika avloppsproblem. 

Bacillus bakterier/ mikroorganismer är i naturen till för att konsumera och bryta ner miljöföroreningar, för att städa upp en förorenad plats eller vatten.

Genom att påbörja/förbättra nedbrytningsprocessen kan olika typer av underhåll undvikas eller skjutas upp.   

Bakterier kan lösa eller kraftigt reducera dessa problem:

  •  Lukt 
  • Fett 
  • SlamNär bakterierna doseras i ett avloppssystem, påbörjar mikroorganismerna arbetet att byta ner det organiska materialet i avloppsvattnet i en aerob nedbrytningsprocess.

Bakterierna renar avloppsvattnet i en en aerob nedbrytningsprocess vilket innebär att att kolkejorna i avloppsvattnet blir till CO2+ Vatten. Det bildas även kvävgas som avgår som N2, luften vi andas består till 78% av N2. Det är så bakterier renar avloppsvatten i en aerob nedbrytningsprocess.

Fungerar utmärkt i:

  • Reningsverk
  • Pumpstationer
  • Fettavskiljare
  • Avloppsledningar
  • Avloppstankar/Brunnar

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.