Gödselbrunn

Bakterier som tillsatsmedel i gödselbrunn.

Fördelar:

- En mer lättflytande gödsel

- Lättare att röra upp gödselbrunnen

- Brunnen håller sig längre upprörd

- Lättare att pumpa gödsel till tunna

- Du skall kunna köra några m3 mer gödsel i timmen med tunnan, då gödseln flyter lättare i slangarna och mindre stopp i tunna och slangar 

Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödseln mer lättflytande, kraftigt reducerar lukt i stall i all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödseln, så ändrar bakterierna den mikrobiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödseln mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocessen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödseln lite som en biogasgödsel, bakterierna hjälper till med är att göra näringsämnena i gödseln mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Bakterierna kan också vara tillväxtstimulerande om mikroorganismerna blir biofilmen på rötterna som förbättrar upptag och utnyttjande av näring, förbättrar abiotiska stresstolerans, samt förbättrar grödans kvalitet. Går under begreppet biostimulering

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av ham, gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväve och nitratkväve, allt enligt Kvävecykeln.

Temperaturen i gödseln är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den mikrobiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grunddosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3 

 Öka dosen 50% vid tjock gödsel.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.