Minireningsverk

Har du något av dessa problem i ditt minireningsverk?

- Dålig funktion?

- Luktar illa?

- Slammar igen?

- Skummar?

- Fett/ fettklumpar?

Problem i minireningsverket kan beror det på lite olika saker men ett vanligt problem är att du får slam eller fettflykt från slamavskiljaren på grund av att det produceras ett avloppsvatten som inte stämmer med den avloppsvattenschablon "snitt" som avloppssystemet är byggt för.

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren är oftast för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren.

Vid skumproblem beror det på att det är för mycket fettmolekyler i avloppsvattnet. Fettflykt från slamavskiljare har skett. Det bör man kunna se med ögat att det finns fett eller fettklumpar i minireningsverket. 

Ett problem med för fett avloppsvatten är att flockningsmedlet, för att fånga upp fosfor inte fungerar så bra. Fett avloppsvatten och flockningsmedel funkar inte bra ihop.

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare byggs)

-  Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik) .

Genom att tillsätta OxyG DRAIN i avloppsystemet kan du styra den biologiska processen genom att tillsätta utvalda naturliga bakterier,  få till en snabb och effektiv bakterieflora som snabbt bryter ner slam och fett vilket oftast stör ut ditt reningsverk.

Dålig lukt försvinner oftast på några dagar beroende på hur mycket slam och fett det finns i systemet.

Slam, fett och toalettpapper kommer brytas ner i slamavskiljaren och försvinna till luften i form av koldioxid. Resterna omvandlas till vatten. Detta är en naturlag, en Aerob nedbrytningsprocess 

Skumproblemen  kommer försvinna när fettet i avloppsvattnet försvinner. Detta genom att bakterier bryter ner fettet i avloppsvattnet.

För bästa resultat, Dosera OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar, toalett eller direkt i reningsverkets inlopp.

Dosering:  4 mått/vuxen/månad

Denna process kommer ta 1-3 månader beroende på hur mycket Slam och fett det är när du börjar doseringen.

1:a månaden kommer du inte märka någon direkt skillnad förutom att lukten försvinner.

Vid  frågor kring produkten, ring eller maila oss på OxyG 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.