Infiltration/Markbädd

OxyG Drain kan hjälpa till att lösa dessa problemen:

- Slam eller fettflykt

- Luktproblem

- Minskade stopp i infiltrationer och markbäddar 

- Få balans i bakteriefloran och förbättrad nedbrytning av avloppsvattnet

Har du stopp i infiltrationen eller infiltrerar avloppsvattnet det sakta?

Det finns några olika orsaker till att en infiltration sätter igen, slam eller fettflykt är vanligast men även slamtömning där man spolar tillbaka rejektvattnet " gråvattnet" tillbaks i slamavskiljaren är en vanlig orsak.

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren oftast är för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren. 

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare byggs)

- Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare  

Om avloppsystemet  har Slam eller Fettflykt ser man det lättast i fördelningsbrunnen alternativt i sista kammare i en trekammarbrunn/ slamavskiljaren 

OxyG´s bakterier ökar nedbrytningshastigheten och renar avloppsvattnet i slamavskiljaren men bakterierna följer också med ut i avloppsvattnet ut i infiltrationen där de fastnar på fett och slam  som täpper igen porerna på rör eller markbädden. När bakterierna fastnat på fett och slampartiklar påbörjas nedbrytning och infiltrationen börjar sakta öppnas upp.

Om det är slamtömningsbilen som är orsak till igensatt infiltration, så ser man det efter tömning i slamavskiljaren eller fördelning brunnen att det är mycket fekalier kvar i slamavskiljaren och fördelningsbrunnen. Det är inte ovanligt att det är flera infiltrationer som sätter igen samtidigt i en kommun om det är en lastbil som är felinställd. Kommunerna har inget kontrollprogram på hur väl tömning av avloppssystem är gjord. 

Vid stopp eller när det infiltreras väldigt sakta, börja med att  högtrycksspola infiltrationsrören så organiskt materiel lossnar och spolas ut. Detta gör att bakterierna kan börja arbeta direkt på det slam och fett som stoppar vattnet. 

Denna biologiska process kan ta allt från några veckor till några månader beroende på mängden fett och slam som finns i infiltrationen

Dosering

Dosering sker i slamavskiljare via toaletten eller exempelvis något vattenlås, typ i köket. Har man ett BDT- avlopp doserar man via något vattenlås i köket eller duschen som exempel.

Boosting av infiltration/ markbädd kan göras i sista kammaren i slamavskiljaren eller i fördelningsbrunnen. Oftast skall det räcka att man doserar slamavskiljaren enligt ovan via toalett.

Dosering: 4 Mått/vuxen/månad

Rör med fett

Påbörjad nedbrytning

Rent rör


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.