Hästgödsel

Förbättra kvalitén på hästgödseln

Förbättrar nedbrytningen och komposteringen genom att tillföra kompostbakterier i hästgödseln.

Hästgödsel i container/ platta:

Genom att tillföra OxyG Agri regelbundet vid mockning i skottkärran kan tillexempel container tömningarna minskas. 3-4 hästar per container får det max vara för att processen skall få tid att fungera i en containerkompost. Märker man att komposteringsprocessen avstannar beror det oftast på att containern är för torr på grund av kompostvärmen eller perioder utan regn. Enklast är att vattna containern med en vattenslang ca 200-300liter per gång.  

Hästgödsel på gödselplatta:

Tillför regelbundet OxyG Agri vid mockning i stallet

En kompostaccelerator, även känd som kompostaktivator eller kompoststarter, är en produkt utformad för att förbättra komposteringsprocessen genom att tillföra gynnsamma mikroorganismer och näringsämnen som främjar nedbrytningen av organiskt material. Även om kompostering kan ske naturligt, kan tillsatsen av en kompostaccelerator hjälpa till att påskynda processen och förbättra den slutliga kompostens övergripande kvalitet. Här är vad en kompostaccelerator typiskt gör:

 1. Introducerar gynnsamma mikroorganismer:
  • Kompostacceleratorer innehåller ofta en blandning av gynnsamma mikroorganismer, såsom bakterier och svampar, som spelar en avgörande roll för att bryta ned organiska material. Dessa mikroorganismer hjälper till att påbörja och påskynda nedbrytningsprocessen.
 2. Tillhandahåller väsentliga näringsämnen:
  • Vissa kompostacceleratorer inkluderar extra näringsämnen som fungerar som en föda för mikroorganismerna. Kväve är särskilt viktigt, eftersom det är en nyckelkomponent i strukturen hos proteiner och enzymer som är involverade i nedbrytningen av organiskt material.
 3. Balanserar kol-till-kväve-förhållandet:
  • Att uppnå rätt kol-till-kväve (C/N) -förhållande är avgörande för effektiv kompostering. Kompostacceleratorer innehåller ofta kväverika material (gröna komponenter) för att balansera de kolrika materialen (bruna komponenter) som vanligtvis finns i komposthögar.
 4. Förbättrar värmeutvecklingen:
  • Kompostering är en aerob process som genererar värme. Aktiviteten hos mikroorganismer, särskilt termofila bakterier, kan höja temperaturen i komposthögen. Kompostacceleratorer hjälper till att skapa och upprätthålla förhållandena för högre temperaturer, vilket kan påskynda nedbrytningen av organiskt material.
 5. Minskar lukter:
  • Balanserade och aktiva komposthögar är mindre benägna att producera obehagliga lukter. Kompostacceleratorer kan hjälpa till att skapa en miljö där gynnsamma mikroorganismer dominerar, vilket minskar risken för anaeroba förhållanden som leder till dåliga lukter.
 6. Snabbar på nedbrytningen:
  • Genom att tillhandahålla nödvändiga mikroorganismer och näringsämnen hjälper kompostacceleratorer till att påskynda nedbrytningen av organiskt material. Detta kan resultera i en snabbare omvandling till färdig kompost.
 7. Förbättrar kompostkvaliteten:
  • Kompostacceleratorer bidrar till produktionen av högkvalitativ kompost genom att främja nedbrytningen av ett brett utbud av organiska material, inklusive tuffare ämnen som träiga material.
 8. Underlättar jämn nedbrytning:
  • Vissa kompostacceleratorer är formulerade för att bryta ned specifika typer av organiskt material, vilket säkerställer en mer jämn och grundlig nedbrytningsprocess. Detta kan vara särskilt användbart när man hanterar komposthögar som innehåller olika material.

Det är viktigt att notera att även om kompostacceleratorer kan vara fördelaktiga, är de inte alltid nödvändiga. En välbalanserad blandning av gröna och bruna material, ordentlig luftning och hantering av fukt kan naturligt stödja komposteringsprocessen. Kompostacceleratorer kan vara särskilt användbara i situationer där komposthögen kan sakna vissa mikroorganismer eller näringsämnen som behövs för effektiv nedbrytning.


Dosering: 1-1,5 kg Agri för 3-4 hästar under ett år


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.