Pumpbrunn/LTA-avlopp

Vanliga problem som OxyG Drain kan lösa i      pumpbrunn:

- Luktproblem

- Förebygger fettproblem i pumpbrunn

- Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar

För bästa resultat, OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar, toalett

Vanliga problem med pumpbrunnar är att det fastnar fett på nivågivarna vilket gör att det kan bli driftstörningar.

Fettet lägger sig även som ett  flytande lock över vattnet som  byggs på över tiden. Detta gör att det blir problem med underhåll och drift . Detta är enkelt att åtgärda genom att använda bakterier som bryter ner fett. 

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik) 

Dosering:

Hus med pumpbrunn till kommunaltavlopp, dosering ett till två mått i månad för en vanlig en familjs fastighet, doseringen ökar beroende på hur många hushåll som är anslutna till pumpbrunnen. Dosering kan görs i diskbänk, dusch eller toalett

Hus som doserar avloppet med OxyG Drain till slamavskiljare behöver inte dosera extra för pumpbrunnen.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.