Compost

Compost

Kompost accelerator

En bakterie mix som snabbar på nedbrytningen av material i en kompost

Fördelar:

 • Tar bort lukt i komposten
 • Höjer temperaturen i komposten
 • Snabbare komposteringstid
 • Du vet att du har rätt bakterier till komposten

Fungerar på:

 • Grönt eller tort gräsklipp
 • Ogräs
 • Löv
 • Buskklipp
 • Grönsaksrester och skal

Om man inte får komposten till att brinna eller kompostera, så har man med stor säkerhet fel bakterier i komposten. De allra flesta bakterier dör när temperaturen når 50 C, det gör att komposten inte självantänder på grund av att temperaturen är för låg och därmed dålig kompostering. Våra bakterier tål högre temperaturer och kan ta komposttemperaturen ytterligare 10-15 C. Vid runt 60-65 C börjar komposten självantända och bör komma upp i minst 75 C där alla svampar, bakterier och där även våra bakterier dör. Det är vid denna tempratur som komposten "hygieniseras". Det är det som kallas att en kompost "brinner"

En kompostaccelerator, även känd som kompostaktivator eller kompoststarter, är en produkt utformad för att förbättra komposteringsprocessen genom att tillföra gynnsamma mikroorganismer och näringsämnen som främjar nedbrytningen av organiskt material. Även om kompostering kan ske naturligt, kan tillsatsen av en kompostaccelerator hjälpa till att påskynda processen och förbättra den slutliga kompostens övergripande kvalitet. Här är vad en kompostaccelerator typiskt gör:

 1. Introducerar gynnsamma mikroorganismer:
  • Kompostacceleratorer innehåller ofta en blandning av gynnsamma mikroorganismer, såsom bakterier och svampar, som spelar en avgörande roll för att bryta ned organiska material. Dessa mikroorganismer hjälper till att påbörja och påskynda nedbrytningsprocessen.
 2. Tillhandahåller väsentliga näringsämnen:
  • Vissa kompostacceleratorer inkluderar extra näringsämnen som fungerar som en föda för mikroorganismerna. Kväve är särskilt viktigt, eftersom det är en nyckelkomponent i strukturen hos proteiner och enzymer som är involverade i nedbrytningen av organiskt material.
 3. Balanserar kol-till-kväve-förhållandet:
  • Att uppnå rätt kol-till-kväve (C/N) -förhållande är avgörande för effektiv kompostering. Kompostacceleratorer innehåller ofta kväverika material (gröna komponenter) för att balansera de kolrika materialen (bruna komponenter) som vanligtvis finns i komposthögar.
 4. Förbättrar värmeutvecklingen:
  • Kompostering är en aerob process som genererar värme. Aktiviteten hos mikroorganismer, särskilt termofila bakterier, kan höja temperaturen i komposthögen. Kompostacceleratorer hjälper till att skapa och upprätthålla förhållandena för högre temperaturer, vilket kan påskynda nedbrytningen av organiskt material.
 5. Minskar lukter:
  • Balanserade och aktiva komposthögar är mindre benägna att producera obehagliga lukter. Kompostacceleratorer kan hjälpa till att skapa en miljö där gynnsamma mikroorganismer dominerar, vilket minskar risken för anaeroba förhållanden som leder till dåliga lukter.
 6. Snabbar på nedbrytningen:
  • Genom att tillhandahålla nödvändiga mikroorganismer och näringsämnen hjälper kompostacceleratorer till att påskynda nedbrytningen av organiskt material. Detta kan resultera i en snabbare omvandling till färdig kompost.
 7. Förbättrar kompostkvaliteten:
  • Kompostacceleratorer bidrar till produktionen av högkvalitativ kompost genom att främja nedbrytningen av ett brett utbud av organiska material, inklusive tuffare ämnen som träiga material.
 8. Underlättar jämn nedbrytning:
  • Vissa kompostacceleratorer är formulerade för att bryta ned specifika typer av organiskt material, vilket säkerställer en mer jämn och grundlig nedbrytningsprocess. Detta kan vara särskilt användbart när man hanterar komposthögar som innehåller olika material.

Det är viktigt att notera att även om kompostacceleratorer kan vara fördelaktiga, är de inte alltid nödvändiga. En välbalanserad blandning av gröna och bruna material, ordentlig luftning och hantering av fukt kan naturligt stödja komposteringsprocessen. Kompostacceleratorer kan vara särskilt användbara i situationer där komposthögen kan sakna vissa mikroorganismer eller näringsämnen som behövs för effektiv nedbrytning.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.