Självflytsutgödsling

Självflytsutgödsling: Har du problem med stopp eller att självflytsystemet flyter trögt och behöver extra vatten för att fungera. Då är OxyG´s bakterier ett alternativ och kommer att bryta ner gödseln, ensilage, halm, spån, samtidigt som gödseln mer blöt och lättflytande, du får en typ av  "biogasgödsel" i konsistens. 

Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gräs, halm och spån i flytgödselbrunnen under anaerob process och gör gödseln mer lättflytande, lättpumpad och minskar det tjocka svämtäcket. Du bör får ett svämtäcke som är ca 30 cm men som är blött och lätt att röra upp. Du ska också märka att när du väll har rört upp gödseln, så håller sig gödseln blandad, du ska inte behöva röra upp brunnen efter några dagar.  

Du ska räkna hem bakterierna på minskad omrörnings tid.

De som kör ut bakteriebehandlad flytgödsel kommer att märka att det går mycket lättare att hanterar gödseln då den är lättare röra upp i brunnen, brunnen håller sig omrörd längre, lättare att pumpa, mindre stopp i fördelaren till rampen i på tunnan, lättare att sprida 

Kletgödsel: Bakterierna gör inte kletgödslen blötare men hjälper till med komposteringsprocessen, och lukten reduceras vid spridning.

Pumpbrunn: Genom att dosera bakterier i stallet kommer gödseln att vara mer vattning som gör att gödseln pumpas lättare vidare.

Urinbrunn: Tar bort/ kraftigt minskar ammoniak och svavelväte lukten

Hästgödsel container: Förbättrar komposteringsprocessen i containern, förlänger tömningsintervallen, max 4 hästar/ container

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grunddosering Normal tjock gödsel är 1kg per 1000m3 

Öka dosen med 50% vid tjock gödsel i gödselbrunnen.

Mjölkbönder: brukar lättast dosera i avloppet till roboten eller i gropen, då många har en pumpbrunn som sedan spolar ut i gödselrännan eller gödselbrunn.

Spaltränna: Dela upp doseringen på ca 3 punkter 

Vid stopp i en självflytsutgödsling krävs ca 1 kg till ca 30- 40 m självflyt. Dosera vart 3-4 meter, mellan spalten med 3-4 mått, använd en pinne och tryck ner bakterierna till botten av utgödslingen, är gödseln väldigt torrt kan även 5- 10 liter vatten behövas vattnas, när man trycker ner bakterierna mellan spalten. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.