OxyG Drain fungerar utmärkt i din BDT                anläggning till att:

- Tar bort dålig lukt i och runt BDT brunn.

- Reducerar fett och slam

- Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar

För bästa resultat, Dosera OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar.

BDT- avlopp är en mindre fettavskiljare/slamavskiljare med snarlika problem som fettavskiljare med fettflykt och lukt.

Ett vanligt problem är fettflykt, alltså att fettet inte stannar i avskiljaren som avskiljaren är konstruerad för. Detta är egentligen inte ett konstruktionsfel utan beror på hur man blandar olika fetter vid matlagningen tillsamman med att råden för storlek av avskiljare oftast är för liten. Vid fettflykt innebär att det tar längre tid än beräknat för fettet att separera i vattnet. Det vill säga för fettet att flyta upp och stanna i avskiljaren. Det gör att en del av fettet flyter igenom avskiljaren och hamnar i efterföljande avloppssystem och skapar problem i bland annat pumpbrunnar, infiltrationer, rör, minireningsverk med mera.

Fel nedbrytningsprocess producerar svavelväte (H2S) vilket skapar lukt i och runt avskiljaren. Gasen är aggressivt mot material och skadligt för människor vid vissa koncentrationer.

Med OxyG´s bakterier i avskiljaren kommer slam och fett att kraftigt att reducers. 

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren/ fettavskiljaren är oftast för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren. 

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare/ fettavskiljare byggs)

-  Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren/fettavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik) 

Dosering för ett BDT-avlopp: Ett till två mått i månaden. Dosering sker via diskbänk, handfat, dusch.

Sluten avloppstank kan doseras med 5 mått/tömning

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.