Utvalda Avloppsbakterier

Utmärkt produkt till:

 • Slamavskiljare / Trekammarbrunn:

 • Minireningsverk

 • BDT- Avlopp

 • LTA- Avlopp

 • Fettavskiljare

 • Pumpbrunn

 • Infiltrationer

 • Markbädd

 • Vattenlås

 • Svavelväte


För bästa resultat, Dosera OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar, toalett.

Dosering: 

Slamavskiljare/Trekammarbrunn: 4 mått/vuxen/månad

Minireningsverk: 4 mått/vuxen/månad

BDT-avlopp : 1-2 mått/mån

Pumpbrunn: 1 mått/vecka

Fettavskiljare 4-6m3: 10 mått/vecka

Markbädd/infiltration: 4mått/vuxen/månad

Hus, villa, Permanentbostad: Dosering sker huvudsakligen månadsvis

Fritidshus: Dosering av ett fritidshus avloppsystem görs bara när huset används. Utnyttjas inte huset behövs ingen regelbunden dosering.

OxyG's bakterier kan hjälpa till    med något av dessa problem:

 • Har du problem med avloppslukt i källare eller trädgård?
 • Har du problem med fett i rören i Huset?
 • Har du ett Minireningsverk som luktar?
 • Har du problem med svavelväte?
 • Har du ett Minireningsverk som slammar igen?
 • Har du en slamavskiljare som luktar?
 • Har du en infiltration som luktar i avluftningen?
 • Har du en infiltration som funkar dåligt?
 • Har du problem med ditt fett eller lukt i ditt BDT avlopp?
 • Har Du problem med fett eller lukt ditt LTA pumpstation?
 • Har du problem med din fettavskiljare


Fördelar vid användning av Drain

 • Lukter som kommer från avloppsbrunnar upphör eller kraftigt reduceras.
 • Bryter ner slam och fett.
 • Underhåller infiltrationen. 
 • Reducerar slamtömningen.
 • Förlänger livslängden på avloppsystem.
 • Svavelväte reduceras 95-100% efter 24H

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik) 

Hur fungerar det?

OxyG Drain är en produkt avsedd att tillsättas i avloppsystem med avsikt att öka nedbrytningshastigheten av avloppets organiska material och i nedbrytningsprocessen ta bort dålig lukt.

Avsikten med OxyG Drain är att tillsätta utvalda bakterier från naturen för att förbättra den biologiska vattenreningsprocessen så att processen blir effektivare och snabbare. OxyG använder bacillusbakterier som är vetenskapligt kända för att vara en god nedbrytare av organiska kolkedjor, vilket bacillus gör i naturen. Bakterierna är från en icke patogena bakterierkulturer.

Dosering: sker via toaletten och efter dosering spola som vanligt. Det går också att dosera månadsdosen via diskbänk, handfat eller i golvbrunn dusch om du har problem med att fett sätter igen rören. Viktigt att tänka på är att när dosering sker i vattenlås är att du gör det på kvällen så att bakterierna får växa till sig övernatten i vattenlåset och sedan spola som vanligt dagen efter. Då spolas bakterierna ner och bildar en biofilm i rören som bryter ner fett och avlagringar. Rinner avloppsrören som de skall, då är det bara att dosera i toaletten och spola.

Oxyg Drain används till:

 • Slamavskiljare: Tar bort lukt, kraftigt reducerar slammet. Den aeroba processen gör att lukter som normal kan kommer från trekammarbrunnen upphör eller kraftigt reduceras. En aerob process är luktfri. 
 • Minireningsverk: minireningsverk har en typ slamfilter eller slamavskiljare före minireningsverket. OxyG drain gör att du får ett mycket renare vatten in i reningsverket och bättre reningsgrad.
 •  BDT- avlopp: fungerar utmärkt till BDT- avlopp som rinner dåligt, fettproblem eller att det kommer dålig lukt från anläggningen.
 • Fettavskiljaren: blir luktfri, underhåller rörsystem från fett. Fettet i fettavskiljaren blir mjukt och lätt att suga ur fettet i fettavskiljaren. En Aerob process är luktfri. 
 • Pumpbrunnar: Tillsätts i diskbänk, handfat, golvbrunnar, toalett som sedan rinner ner till pumpbrunnen så etablerar vi en bakteriekoloni i pumpbrunnen som håller fettet på flottör eller vippor fria så att översvämning ej sker. Rören i huset underhålls också på detta sätt.
 • Infiltrationsbädd: underhåller infiltrationsanläggningar, detta genom att du får ett renare vatten som rinner in i infiltrationsanläggningen.
 • Markbädd: underhåller infiltrationsanläggningar, detta genom att du får ett renare vatten som rinner in i infiltrationsanläggningen.
 • Vattenlås: Vid dålig lukt eller att det rinner dåligt. Tillsätt ett mått Drain på kvällen eller morgonen och låt stå över natten/dagen. Upprepa tills problemet är borta. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.