Fettavskiljare

OxyG Drain fungerar utmärkt i fettavskiljare till att:

- Ta bort dålig lukt i och runt fettavskiljare

- Reducerar fett och slam

- Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar

För bästa resultat, OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar, fettavskiljare eller fettavskiljare.

Fettavskiljare luktar nästan alltid väldigt illa, särskilt vid tömning. Det beror på obalans i bakterieflora i fettavskiljaren. Då är OxyG´s bakterier ett alternativ.

Ett annat vanligt problem är fettflykt, alltså att fettet inte stannar i fettavskiljaren som fettavskiljaren är konstruerad för. Detta är egentligen inte ett konstruktionsfel utan beror på hur man blandar olika fetter vid matlagningen tillsamman med att råden för storlek av fettavskiljare är oftast för liten. Vid fettflykt innebär att det tar längre tid än beräknat för fettet att separera i vattnet. det vill säga att flyta upp och stanna i fettavskiljaren. Det gör att en del av fettet flyter igenom fettavskiljaren och hamnar i efterföljande avloppssystem och skapar problem i bland annat pumpbrunnar, infiltrationer, rör, minireningsverk med mera.

Fel bakterier producerar svavelväte (H2S) vilket skapar lukt i och runt fettavskiljaren. Gasen är aggressivt mot material och skadligt för människor vid vissa koncentrationer.

Det är svårt att rengöra en fettavskiljare om fettet förtvålas eller blir hårt. Det går åt hetvatten, spolbil och kanske en hacka .

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren/ fettavskiljaren är oftast för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren. 

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare/ fettavskiljare byggs)

-  Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren/fettavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare  

                   Funktionen i en Fettavskiljare


Genom att använda i OxyG DRAIN regelbundet i            fettavskiljaren kommer 95-100% av lukten att             reduceras.

Fettet blir i fettavskiljaren blir mjuk, lätt  att suga ur för slambilen, samtidigt som rengöring blir mycket lättar vilket sparar tid och pengar. Reduktion av slam och fett kommer att ske.

Genom en bättre biologisk nedbrytningsprocess kommer även ett renare avloppsvatten ur fettavskiljare som gör att efterföjande fettproblem elimineras eller kraftigt reduceras

Svavelväte

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" .

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder.

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda    OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik)

Dosering: 10 mått/vecka

Lukten  försvinner på några dagar beroende på hur mycket fett det är i avskiljaren

Det skall inte lukta i en fettavskiljare eller vid tömning!

Vid dosering i diskbänk eller golvbrunn kommer även rören rensas på vägen till fettavskiljarenJavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.