Drain Drain

OxyG Drain

Drain är ett biologiskt tillsattsmedel för avloppsytem. Drain snabbar på nerbrytningsprocesserna

Drain är en utmärkt produkt i slamavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk, infiltrationer.

 • Tar bort obehaglig avloppslukt
 • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper
 • Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar
 • Bryter ner hushållskemikalier
 • Kraftigt reducerar slam

Vi kan hjälpa till med våra bakterier om du har något av dessa problem:

Har du problem med avloppslukt i källare eller trädgård?

Har du problem med fett i rören i Huset?

Har du ett Minireningsverk som luktar?

Har du ett Minireningsverk som slammar igen?

Har du en trekammarbrunn som luktar?

Har du en infiltration som luktar?

Har du en infiltration som funkar dåligt?

Har du problem med ditt BDT avlopp?

Har Du problem med fett eller lukt ditt LTA pumpstation?

Har du problem med din fettavskiljare

Sanitetsmedel till Husbil, Husvagn och Båtar.

Sanitetsvax 0,5 L Sanitation Wax

 

OxyG Sanitation Wax

För att behandla toalettkoppen så att urnin inte fastnar på sidorna i toaltetten och skapar lukt

 • Tar bort urinlukt i koppen i toaletten
 • Ger ett skyddande vaxskikt
 • Ett flytande vax 

 

Camper Camper

OxyG Camper

För att behandla gråvatten och toalettank

 • Tar bort lukt i toalettanken
 • Tar bort lukt i gråvattentanken
 • Ser till att avloppsslangen inte tätnar av fett
 • Tar bort urinsten i tanken
 • Ingen parfym

 

 

OxyG Water-Tank 

För att behandla vattentank

 • Syresätter vatten 
 • Håller färskvatten tank fräsch.