Drain Drain

OxyG Drain

Drain är ett biologiskt tillsattsmedel för avloppsytem. Drain snabbar på nerbrytningsprocesserna

Drain är en utmärkt produkt i slamavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk, infiltrationer.

 • Tar bort obehaglig avloppslukt
 • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper
 • Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar
 • Bryter ner hushållskemikalier
 • Kraftigt reducerar slam

Vi kan hjälpa till med våra bakterier om du har något av dessa problem:

Har du problem med avloppslukt i källare eller trädgård?

Har du problem med fett i rören i Huset?

Har du ett Minireningsverk som luktar?

Har du ett Minireningsverk som slammar igen?

Har du en slamavskiljare som luktar?

Har du en infiltration som luktar i avluftningen?

Har du en infiltration som funkar dåligt?

Har du problem med ditt fett eller lukt i ditt BDT avlopp?

Har Du problem med fett eller lukt ditt LTA pumpstation?

Har du problem med din fettavskiljare

Sanitetsmedel till Husbil, Husvagn och Båtar.

Sanitetsvax 0,5 L Sanitation Wax

 

OxyG Sanitation Wax

För att behandla toalettkoppen så att urnin inte fastnar på sidorna i toaltetten och skapar lukt

 • Tar bort urinlukt i koppen i toaletten
 • Ger ett skyddande vaxskikt
 • Ett flytande vax 

 

Camper Camper

OxyG Camper

För att behandla gråvatten och toalettank

 • Tar bort lukt i toalettanken
 • Tar bort lukt i gråvattentanken
 • Ser till att avloppsslangen inte tätnar av fett
 • Tar bort urinsten i tanken
 • Ingen parfym

 

 

OxyG Water-Tank 

För att behandla vattentank

 • Syresätter vatten 
 • Håller färskvatten tank fräsch.