Fri frakt över 500 kr                       2-3 dagars leveranstid       Följ oss gärna på våra sociala medier!

Drain Drain

OxyG Drain

Biologiskt tillsatsmedel till avlopp.

 • Tar bort avloppslukt i källare, slamavskiljare, minireningsverk, infiltrationer

 • Kraftigt reducerar slam

 • Förbättrar funktionen i ett avloppsystem

 • Förebygger fettuppbygnad i rörledningar och tankar

 • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper

 • Bryter ner hushållskemikaler

Utmärkt produkt till:

 • Slamavskiljare, pumpbrunn, fettavskiljare, BDT avlopp, minireningsverk och infiltrationer

OxyG Sanitaion Wax OxyG Sanitation Wax

OxyG Sanitation Wax

För att behandla toalettkoppen så att urin inte fastnar på sidorna i toaletten och skapar lukt

 • Tar bort urinlukt i koppen i toaletten
 • Ger ett skyddande vaxskikt
 • Ett flytande vax 
OxyG Water Tank OxyG Water Tank

OxyG Water Tank

- Syresätter vatten

- Håller vattentanken fräsch

Camper Camper

OxyG Camper

Biologiskt Sanitetsmedel

Gråvattentanken

 • Tar bort lukt biologiskt i diskbänk och vid tömning

 • Underhåller att avloppslangen inte tätnar av fett

 • Innehåller ingen parfym

Toalettanken

 • Tar bort lukten biologiskt i avlopptanken

 • Ingen Urinsten bildas

 • Innehåller ingen parfym

Utmärkt produkt till:

Husbil, Husvagn, Båt, Latriner, Kemtoaletter

OxyG Car Wash OxyG Car Wash

OxyG Car Wash

Biologikst tillsattsmedel till biltvättar.

Oljeätande bakterier som kraftigt reducerar olja, petroliumprodukter slam i oljeavskiljaren. 

Tar bort dålig lukt i spolränna och recikulationsvatten.

(Gör så att en nytvättad bil inte luktar skunk efter tvättning)

OxyG Agri OxyG Agri

OxyG Agri

Biologiskt tillsattmedel till gödsel

- Minimera lukt

- Gör flytgödsel mer lättflytande

OxyG Compost OxyG Compost

OxyG Compost

Biologist tillsatsmedel till komposter

- Kompostbakterier som snabbar på nedbrytningen

- Temperaturhöjare