Dosering

Dosering

Dosering av Drain produkten.

Slamavskiljare/ trekammarbrunn: Doseras med 4 mått per vuxen och månad via en toalett i huset

Minireningsverk: Doseras med 4 mått per vuxen och månad, via toalett

Infiltration/ Markbädd: Doseras i huvudsak som slamavskiljare. Har man ett BDT- avlopp doserar man 1-2 mått/ månad via något vattenlås i köket eller duschen som exempel.

Boosting av infiltration/ markbädd kan göras i sista kammaren i slamavskiljaren eller i fördelningsbrunnen. Oftast skall det räcka att man doserar slamavskiljaren enligt ovan.

Fettavskiljare 4-6m3: Dosering ca 10 mått vecka. Dosering sker via diskbänk eller golvbrunn. Detta för att bakterierna skall förhindra fettuppbyggnad rören och tankar. Det skall inte lukta i / runt en fettavskiljare eller vid tömning. 

Pumpbrunn/ LTA avlopp: Dosering 1- 2 mått i månad för en vanlig 1 familjs fastighet. Dosering kan görs i diskbänk, dusch eller toalett

Hus som doserar avloppet med OxyG Drain till slamavskiljare behöver inte dosera extra för pumpbrunnen.

BDT avlopp: 1-2 mått per månad. Har man ett BDT- avlopp doserar man via något vattenlås i köket eller duschen som exempel.

Sommar/vinterhus: Doseras enligt ovan, men bara under den aktiva säsongen. Dosering också ske vid start och avslut av säsongen. Vid några enstaka besök under lågsäsong behövs ingen dosering göras.   


Dosering av Camper

Start av dosering skall ske i samband med första brukande i tom tank. Upprepa proceduren efter tömning.

Toalettank/kem toa: 1/2 mått upp till ca 20 liters tank + 1 liter vatten. 1mått till ca 20- 50+ 1liter vatten liters tank. 4-6 mått+ en spolning med vatten till 200-500 liters tankar.

Gråvattentank: Doseras med 1 mått via antingen diskbänk, handfat eller dusch. Spola ned pulvret med vatten. Bakterierna skall även förebygga fettuppbyggnad i rörledningar och tank. Dosering sker vid problem med dålig lukt vid tömning eller lukt från diskbänk. Ingen lukt, inget behov av att dosera. 

Latrinkärl upp till 50 liter: Dosering 1 mått+ 1 liter vatten 


Dosering av WaterTank

Dosering färskvattentank: 1/2 mått till 50 liter färskvatten, 1 mått till 100- 150 liter färskvatten. 400gram räcker till 2000 liter färskvatten.

Dosering för vattentankrengöring: 1 mått per 25liter vatten. Låt pulvret smälta i en vattenkanna eller dyligt innan applicering i tank. Fyll vattentanken med det preparerade vattnet. Spola ut ca 5 liter i kranarna i diskbänk, handfat dusch. Fyll upp vattentanken med vanligt vatten låt stå i minst 6 timmar. Töm tanken, fyll på med nytt vatten och spola ur vattenledningarna med ca 5 liter vatten. 

Dosering Sanitation Wax

Dosering:  Vår tumregel är att när ni ser att vattendropparna efter spolning vill fastna på kanterna i toaletkoppen, då är det tid för en vaxning igen. En effekten av en vaxning kan hålla 2-3 veckor

Dosering av en kompost

Dosering kompost: 1/2 mått per 10 liter organiskt material  i en hink/spann 

Kompost 300 liter: 2-3 mått + 20 liter vatten. Om en kompost växer eller luktar illa beror det vanligtvis på fel bakteriekultur eller att den är för torr på grund av värmen

Dosering Car Wash

Dosering sker i spolränna eller slamavskiljare innan oljeavsklijare

Total volym upp rill 15 m3 400gram/ vecka

Total volym 15-20 m3 600 gram/ vecka

Totalvolym 20-40 m3 800 gram/ vecka.

Spolränna

Tvättas bara några fordon i veckan 50-100 gram i veckan i spolrännan.

Dosering Agri

Flytgödsel: Dosering räknas på årsmängden gödsel. Grunddosering normal gödsel är 1kg per 1000m3 Öka dosen 50% vid tjock gödsel. Doseras i slutet av rännan eller någon tvärkulvert

Självflytsutgödsling: Doseras som flytgödsel fast 3-4 ställen per spaltgång

Ströbädd: 2-4 mått per box

Hästgödsel: 1-1,5 kg till 3-4 hästar per år

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.