Drain

Genom att tillföra extra kemiskt syre och rätt bakterier kan man få till en aerob process där annars syret är den begränsande faktorn.

Den Aeroba processen gör att lukter som kommer från trekammarbrunnen upphör eller kraftigt reduceras. En aerob process är luktfri.

Används till:

 • Treakammarbrunn: Tar bort lukt, kraftigt reducerar slammet. Den Aeroba processen gör att lukter som kommer från trekammarbrunnen upphör eller   kraftigt reduceras. En aerob process är luktfri. 

 • Pumpbrunnar: Tillsätts i diskbänk, handfat, golvbrunnar, toalett som sedan rinner ner till pumpbrunnen så etablerar vi en                                      bakteriekoloni i pumpbrunnen som håller fettet på flottör eller vippor fria så att översvämning ej sker. Rören i huset underhålls också på detta sätt.

 • Fettavskiljaren: blir luktfri, underhåller rörsystem från fett. Fettet i fettavskiljaren blir mjukt och lätt att suga ur fettet i fettavskiljaren. En Aerob process är luktfri. 
 •  BDT- avlopp: fungerar utmärkt till BDT- avlopp som rinner dåligt, fettproblem eller att det kommer dålig lukt från anläggningen.

 • Infiltrationsbädd: underhålla infiltrationsanläggningar, detta genom att du får ett renare vatten som rinner in i infiltrationsanläggningen.

 • Minireningsverk: minireningsverk har en typ slamfilter eller trekammarbrunn före minireningsverket. OxyG drain gör att du får ett mycket renare vatten in i reningsverket och bättre reningsgrad.


  Fördelar vid användning av Drain

 • Lukter som kommer från avloppsbrunnar upphör eller kraftigt reduceras.
 • Bryter ner slam och fett.
 • Underhåller infiltrationen. 
 • Reducerar slamtömningen.