Compost

Fördelar

  • Du vet att du har rätt bakterier till komposten
  • Snabbare komposteringstid
  • Tar bort lukt i komposten
  • Höjer tempraturen i kompostent

Om man inte får komposten till att brinna så har man med stor säkerhet fel bakterier i komposten. De allra flesta bakterier dör när temperaturen når 50 C, det gör att komposten inte självantänder på grund av att temperaturen är för låg och därmed dålig kompostering. Våra bakterier tål högre temperaturer och kan ta komposttemperaturen ytterligare 10-15 C. Vid runt 60-65 C börjar komposten självantända och bör komma upp i minst 75 C där alla svampar, bakterier och där även våra bakterier dör. Det är vid denna tempratur som komposten "hygieniseras".