Oljeätande Bakterier

OxyG Car Wash

Oljeätande bakterier som kraftigt reducerar olja och petroliumprodukter i vattnet. 

Tar bort dålig lukt i spolränna och recikulationsvatten.

(Gör så att en nytvättad bil inte luktar skunk efter tvättning)

Andväningsområde:

Biltvättar, Oljeavskiljare, Spolrännor, Slamavskiljare

- Tar bort dålig lukt i recirkulationsvatten, oljeavskiljare, spolränna

- Kraftigt reducerar slam

- Kraftigt reducerar olja

- Reduktion av oljeindex

- Luktfritt tvättvatten

- Sänker BOD/COD värdet

-Förbättrar BOD/COD kvoten.

Dosering sker i spolränna eller slamavskiljare

Total volym upp rill 15 m3 400gram/ vecka

Total volym 15-20 m3 600 gram/ vecka

Totalvolym 20-40 m3 800 gram/ vecka.

Spolränna

Tvättas bara några fordon i veckan 50-100 gram i veckan i spolrännan 50-100 gram/ veckan

Vattenprover

Egenkontroll

Börja med att ta veckovis provplaskor ur provbrunnen i din biltvätt som du ser på bilden. Det är viktigt för dig att du ser skillanden med att dosera med bakterier.  och det är även en egenkontroll för dig med biltvätt. Att ta provflaskor gör att du kan se vad som är på gång eller om något har hänt.

GDS tvättar lever lite farligare, då det är en manuell tvätt och inte ovanligt att kunden tar med egna"super" tvättmedel eller helt enkelt byte motorolja eller tvättar ur målarhinkar med mera. En provflaska i veckan är bra för egenkontrollen.

Vid test av avfettningsmedel till biltvätt och oljeavskiljare

1. Ta en 50 cl transparant flaska, typ en loka flaksa

2. Tillsätt ca 75% vatten

3. Tillsätt ca 5 cl av det valda avfettningsmedlet försiktigt i vattenflaskan så att avfettningen flyter. Se mängden avfettning som flyter sätt på locket.

4. Skaka flaskan i 10 sekunder, ställ flaskan på ett plant underlag och starta tidtagning för att se hur snabtt avfettningen flyter upp på ytan. Avfettningen skall flyta.

Flyter bara en bråkel av avfettningen eller det tar lång tid för att avfettningen separera, då kan det vara en orsak till högt oljeindex.  

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)