Camper

OxyG's Bakterier och kemiskt syre som gör att du får en aerob process i toalettanken eller gråvattentanken och gör att du får det lutktfritt i minst 3 veckor. Goda Aeroba bakterier tillsammans med kemiskt syre som i den biologiska processen tar bort svavelväte eller dålig lukt. Bakterierna bryter ner fett i gråvattentanken och toalettpapper och fekalier i toalettanken. Bakterierna är inte skadligt för naturen, går utmärkt att tömma i avloppet

Gråvattentanken

 • Tar bort lukten i gråvattentanken som kommer upp i diskbänk på 3-4 timmar efter dosering
 • Får bakterierna arbeta i gråvattentanken i 2-3 dagar så är gråvattnet luktfritt vid tömning. 
 •  Bakterierna håller tvättställ och diskbänksavloppsrör rena från fett.

   

Toalettanken 

 • Tar bort lukten i toalettanken
 • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper.
 • Tar bort urinsten och hindrar att urinsten uppkommer. 

Används till:

 • Husbilar 

 • Husvagnar

 • Båtar
 • Gråvattentankar 

 • Toalettankar 

Obs!

 • Tillsätt inget extra vatten i toalettanken vid dosering av bakterier. Sedan spolar man som vanligt vid brukandet av toalett.

 • Dosera samma dag som toalettanken tas i bruk.  

 

 

Camper 0,4 kg

Sanitetmedel i pulverfom, mot dålig lukt i avloppstankar

Camper 1 kg

Sanitetsmedel i pulverform, mot dålig lukt i avloppstankar

Camper 1,5 kg

Oxyg Boat till toalettettanken i segel och motor båt.

OxyG Sanitation wax 0,5 l

Sanitetsvax tar bort urinlukt i plastkoppen i toaletten