Camper

OxyG's Bakterier och kemiskt syre som gör att du får en aerob process i toalettanken eller gråvattentanken och gör att du får det lutktfritt i minst 3 veckor. Goda Aeroba bakterier tillsammans med kemiskt syre som i den biologiska processen tar bort svavelväte eller dålig lukt. Bakterierna bryter ner fett i gråvattentanken och toalettpapper och fekalier i toalettanken. Bakterierna är inte skadligt för naturen, går utmärkt att tömma i avloppet

Gråvattentanken

  • Tar bort lukten i gråvattentanken som kommer upp i diskbänk på 3-4 timmar efter dosering
  • Får bakterierna arbeta i gråvattentanken i 2-3 dagar så är gråvattnet luktfritt vid tömning. 
  •  Bakterierna håller tvättställ och diskbänksavloppsrör rena från fett.

     

Toalettanken 

  • Tar bort lukten i toalettanken
  • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper.
  • Tar bort urinsten och hindrar att urinsten uppkommer. 

Används till:

 Husbilar 
 Husvagnar
 Båtar
 Gråvattentankar 
 Toalettankar 

Obs!

Tillsätt inget extra vatten i toalettanken vid dosering av bakterier. Sedan spolar man som vanligt vid brukandet av toalett.

Dosera samma dag som toalettanken tas i bruk.  

 

 

Camper 0,4 kg

Biologiskt sanitetmedel i pulverfom, mot dålig lukt i avloppstankar

Camper 1 kg

Sanitetsmedel i pulverform, mot dålig lukt i avloppstankar

Camper 1,5 kg

Biologiskt sanitetsmedel, Bakterier till Gråvatten och Toalettanken.

OxyG Sanitation wax 0,5 l

Sanitetsvax tar bort urinlukt i plastkoppen i toaletten