Utvalda bakterier till djurgödsel!

Fri frakt över ordervärde 500kr    Leverans inom 2-3 dagar             Följ oss på sociala medier!

Fungerar utmärkt till: 

 • Flytgödselbrunnar,

 • Självflytutgödsling, Svämutgödsling

 • Kletgödsel

 • Urinbrunnar

 • Djupströbäddar

 • Pumpbrunnar

 • Bakterierna är Krav godkända och får anvädas som tillsattastmedel i ekologiskgödsel

 • Luktreduktion 80% eller mer

 • Ger lättpumpad gödsel

 • Billigare omrörningskostnad

Luktreduktion vid spridning: Redan efter 2-3 veckor efter doseringens börjar man få effekt på luktreduktionen vid spriding i fält.

Självflytsutgödsling: Har man har problem med stopp eller att självflytsystemet flyter trögt och behöver extra vatten för att fungera. Då är OxyG´s bakterier ett alternativ och kommer att bryta ner gödslen, samtidigt blir gödslen mer blöt och lättflytande i ett självflytssystem, 

Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gödseln i flytgödselbrunnen och gör gödsseln mer lättflytande och minskar svämtäcket. Du får ett svämtäcke som är ca 30 cm men som är blött och lätt att röra upp.

De som kör ut bakteriebehandlad flytgödsel kommer att märka att det går mycket lättare att hanterar gödseln då den är lättare röraupp brunnen, lättare att pumpa, mindre stopp i fördelaren till ramp, lättare att sprida 

Kletgödsel: Bakterierna gör inte kletgödslen blötare men hjäpler till med komposteringsprocessen, och lukten reduceras vid spridning.

Pumpbrunn: Genom att dosera bakterier i stallet kommer gödseln att vara mer vattning som gör att gödseln pumpas lättare.

Urinbrunn: Tar bort/ kraftigt minskar amminak och svavelväte lukten

Hästgödesl container: Förbättrar komposteringsprocessen i containern, förlänger tömningsintervallen, max 4 hästar/ container

OxyG´s Mål är att minskad omrörningstid ska betala bakteriekostanden. Resten få man på köpet.

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grund dosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3

Öka dosen med 50% vid tjock gödsel.

Vi har även AGRI i förpackninar om 10kg

Vi har även dessa kontaktuppgifter

Ring eller mail oss 0371 92044 eller info@oxyg.se

Rickard Carlsson  rickard@oxyg.se

Lennart Carlsson lennart@oxyg.se

 

 

Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödslen mer lättflyttande, kraftigt reducerar lukt i stall, all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödslen, så ändrar bakterierna den microbiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödslen mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocenssen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, bakteriern hjälper till med är att göra näringsämnerna i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av ham,gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecyklen.

Temperaturen i gödslen är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den microbiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Bacillus bakterier kan vara tillväxt stimulerande för växter.

Googla sökordet: Bacillus growth stimulator,  läs de vetenskapliga artiklarna.

Bakterier inom växtodlig är på frammarsch och ni kommer att se mycket hända inom detta ämne.

Slu har också jobbat mycket med bakterier och tillväxtstimulering. Professor Johan Meijer är ett stort namn inom området. Googla gärna på Johans Meijers vetenskapliga artiklar och vad slu har gjort i ämnet.

Hushållningssällskapet har Zahra Omer  på Uppsalakontoret  som kan svara på era frågor i ämnet.

Förenklat går det ut på att få "rätt bakerie" som biofilm till växtens rotsytem, Gruppen Bacillus bakterier är en sådan grupp bakterier som lantbruksuniveristet världen över tittar på.

När fröet gror i marken så kommer någon bakterier som finns runt fröet att troligtvis bli en del av biofilem till växten, det är här vi har en chans att påverka genom att gynna vissa bakterier. Därför är det billigt att låta bacills bakteriern förkultiveras i gödsel, så att de blir många fler. Det gör att vid spridning så får man mer bacterier per m2, som gör att du har sörre chans att få rätt bakterier som biofilm.

Förenklat går det utt på att få rätt bakterier på rotsystemt som hjäper växten att ta upp näring. Bacillus bakterier kan hjäpa växten på många olika sätt, men Bacillus bakteriern tillverkar bland annat amninosyror som kan stimulera hormonbalansen i växten så att växten tillverkar ett bättre rotsytem.

Ett större rotsytem gör att växten tar upp näringen bättre, större planta, mer skörd, klara torka bättre mm

Om ni inte använder Bacillus bakterier i gödslen så går det även att köpa dessa aminosyror som bakterierna producerar i en dyrare flytande from. Det kallas BIOSTIMULERING hos de som säljer konstgödsel. Vanligt utanför Sveriges gränser, inte så valigt i Sverige. Aminosyrorna blandas i sprutan med kem  eller blands med konstgödsel.

 

Agri 3 kg

Bakterier till Gödsel 3kg till 3000m3

Agri 2 kg

Bakterier till Gödsel för att kraftigt minska lukt vid spridning.

Agri 1,5 kg

Bakterier till gödsel 1,5 kg räcker till 1500 m3

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)