Biologiskt tillsatsmedel till gödsel

Fri frakt över ordervärde 500kr    Leverans inom 2-3 dagar             Följ oss på sociala medier!

Fungerar utmärkt till: 

  • Flytgödselbrunnar,

  • Självflytutgödsling, Svämutgödsling

  • Kletgödsel

  • Urinbrunnar

  • Djupströbäddar

  • Pumpbrunnar

  • Bakterierna är Krav godkända och får anvädas som tillsattastmedel i ekologiskgödsel

  • Luktreduktion 80% eller mer

  • Ger lättpumpad gödsel

  • Billigare omrörningskostnad

Luktreduktion vid spridning: Redan efter 2-3 veckor efter doseringens börjar man få effekt på luktreduktionen vid spriding på sommaren

Självflytsutgödsling: Bakterierna kommer att göra gödslen mer blöt och lättflytande i ett ett självflytssytem, om man har problem med stopp eller att självflytsystemet flyter trögt

Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gödseln i flytgödselbrunnen och gör gödsseln mer lättflytande och minskar svämtäcket. Du får ett svämtäcke som är ca 30 cm men som är blött och lätt att röra upp.

De som kör ut bakteriebehandlad flytgödsel kommer att märka att det går mycket lättare att hanterar gödseln då den är lättare röraupp brunnen, lättare att pumpa, mindre stopp i fördelaren till ramp, lättare att sprida 

Kletgödsel: Bakterierna gör inte kletgödslen blötare men hjäpler till med komposteringsprocessen, och lukten reduceras vid spridning.

Pumpbrunn: Genom att dosera Bakterier i stallet kommer gödseln att vara mer vattning som gör att gödseln pumpas lättare.

Urinbrunn: Tar bort/ kraftigt minskar amminak och svavelväte lukten

OxyG´s Mål är att minskad omrörningstid ska betala bakteriekostanden. Resten få man på köpet.

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grunddosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3

Öka dosen med 50% vid tjock gödsel.

Vi har även AGRI i förpackninar om 10kg

Vi har även dessa kontaktuppgifter

Ring eller mail oss 0371 92044 eller info@oxyg.se

Rickard Carlsson  rickard@oxyg.se

Lennart Carlsson lennart@oxyg.se

 

 

Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödslen mer lättflyttande, kraftigt reducerar lukt i stall, all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödslen, så ändrar bakterierna den microbiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödslen mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocenssen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, bakteriern hjälper till med är att göra näringsämnerna i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av ham,gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecyklen.

Temperaturen i gödslen är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den microbiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Agri 2 kg

Bakterier till Gödsel för att kraftigt minska lukt vid spridning.

Agri 1,5 kg

Bakterier till gödsel 1,5 kg räcker till 1500 m3