Camper

Användningsområde: husbil, husvagn, båt

Sanitets wax

Användningsområde: i husbil, husvagn, plasttoaletter (tar bort urinlukt i toaletter)

Drain

Användningsområde: Fettavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, infiltrationsanläggningar, BDT- avlopp, minireningsverk

Boat

Användningsområde: Avloppstankar båtar

Water tank

Användningsområde: Underhålla och syresätta vattentankar.

Car Wash

Användningsområde: Biltvättar, spolrännor, oljeavskiljare