Biologiskt tillsattsmedel till gödselbrunnar

 • Bakterierna är Krav godkända och får anvädas som tillsattastmedel i ekologiskgödsel
 • Luktreduktion 80% eller mer
 • lättpumpad gödsel
 • Billigare omrörningskostnad

Fungerar utmärkt till: 

 • Flytgödselbrunnar,
 • Självflytutgödsling, Svämutgödsling
 • Kletgödsel
 • Urinbrunnar
 • Djupströbäddar
 • Pumpbrunnar

OxyG's Bakterieprogram för gödsel

Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödslen mer lättflyttande, kraftigt reducerar lukt i stall, all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödslen, så ändrar bakterierna den microbiella processeni nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödslen mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocenssen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, bakteriern hjälper till med är att göra näringsämnerna i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av ham,gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecyklen.

Temperaturen i gödslen är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den microbiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

 

Tröskelvärde:

För att få funktion med lukt och nedbrytande egenskaper med bakterierna så gäller det för att de tillförda bakterierna kommer upp i en koncetration på 10 upphöjt 3-4 per ml/gödsel.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)