Biologiskt tillsattsmedel till gödselbrunnar

  • Bakterierna är Krav godkända och får anvädas som tillsattastmedel i ekologiskgödsel
  • Det skall bli mycket mindre lukt vid spridning
  • lättpumpad gödsel
  • Billigare omrörningskostnad

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödslen, så skall bakterierna hjälpa till att bryta ner halm, gräs och sågspån för att göra flytgödslen mer vattnig lättpumpad. I nedbrytningsprocenssen så skall lukten vid vid spriding kraftigt eller mer eller mindre försvinna.

Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, Vad bakteriern hjälper till med är att göra näringsämnerna i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Enzymerna från Bacillusbakterierna som används vid nedbrytning av ham,gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecyklen.