Vattenrening med bakterier är en naturlig biologisk process

Vattenrening med bakterier är inget nytt. Det finns bakterier som arbetar i syrefattig miljö och de som är i syrerika miljöer.

OxyG koncept bygger på flera sammansatta bakterier stammar som arbetar ihop i reningprocessen. Dessa bakterier förses med kemiskt syre för att få till en aerob process i avloppsvattnet. Extra syre är annars är vädligt svårt att tillföra till en aerob process om det inte finns tryckluft. Syre är ofta den begränsande faktorn i en aerob process i avloppsvatten.

Bakterier som arbetar i syrefattig miljö skapar svavelväte som en del i nerbrytnigsprocessen därav lukten (luktar ruttna ägg). Bevis på att man har en problem med syret är att man får slam och att det luktar ruttna ägg.

Det finns tre sätt att skapa syre i vattnet till bakterier. 1 genom att blåsa tryckluft i vattnet. 2, fontän eller ett vattenfall. 3 använda kemiskt syre. Vid en aerob proecess ( syre process) kan det inte skapas dålig lukt, Det är en natururlag.

 

 

Viktigt med rätt bakterie.

Viktigt med rätt bakterie. En bakterie löser inte alla problem

Vi sammarabeta med en tillverkare av olika bakteriestammar. OxyG blandar bakterier tillsammans med vårt kemiska syre gör att vi får mycket effektiva produkter.

Vi kan behandla:

- Oljeförorenat vatten i ex. från biltvättar och tvätthallar.

- Fettproblem och lukt från restaurangers avlopp och fettavskiljare.

- Pumpbrunnar där det blir fettuppbyggnad.

- I hushåll där det rinner dåligt i avloppet.

- Håller olika infiltrationer i god funktion.

- Septitankar klarar sig utan tömning + väsentligt renare avloppsvatten.

- I gödselbrunnar minskar omrörningstiden med 70% och luktproblemet med lika mycket.

- Effektiva kompostbakterier för kompostering.