Bakterier renar vatten naturligt

OxyG är ett företag som samarbetar med ett laboratorium som har lång erfarenhet med att odla fram bakterier. OxyG arbetar med flera olika bakteriekulturer beroende på typ av avloppsvatten.

OxyGs produkter bygger på bakterier och vårt kemiska syre i form av Natriumperkarbonat som vi tillsätter tillsammans med bakterierna.

Det gör att OxyG kan syresätta miljöer i avlopp där syre annars är den begränsande faktorn och få till en aerob (syrerik) process där det annars är en anarob (inget syre) process som ger dålig lukt eller svavelväte.

 

 

Här används OxyGs Bakterier