Biologiskt Sanitetsmedel till avloppstankar

OxyG's bakterier är KRAV- certifierade och får användas i Ekologisk odlig som tillsatsmedel i gödslebrunnar.

Det luktar illa i toalettanken med bakterierna.

Svar: De allra flesta av våra kunder har inga problem, det finns några kunder som som inte har fått bakterierna att fungera i sin toalettank även om de har sköljt ur avloppstanken flera gånger nogrant. Det är då så att det sitter någon kemikalie i plasten som tar död på våra bakterier oftast har brukaren av avloppstanken brukat bakteriedödande sanitetsmedel i from av Bonopol eller Formaldehyd. Avloppstanken har då blivit förgiftad, den blir inte ren med att spola ur tanken. Vi har kunder som har köpt ny tank och då har bakterierna har fungerat som det ska.

Det rinner dåligt i avloppslangen till gråvattentanken

Svar: Dosera med ett mått Camper i avloppet där det rinner dåligt på kvällen, skölj ner med vatten. Upprepa vaje dag tills ni är nöjda avrinningen.

Det luktar illa i diskbänk eller vid tömning av gråvatten

Dosera med 1 mått Camper när ni känner att lukt uppstår i diskbänk eller när ni känner att det luktar illa vid tömning av gråvattnet. Om er tank inte luktar eller ingen lukt vid tömning då behövs det inte doseras med Camper i gråvattentanken.  

 

Bakterier tar bort Urinsten i toalettankar

Urinsten i avloppstankar är vanligt förekommande och uppstår när urin och vatten reagerar med varandra. Urinsten bildas inte i toaletanken om du använder OxyG Camper. Om ni har kört med andra sanitetsmedel så brukar det gå ca 4 veckor för att bakterierna att lösa upp urinstenen 

Tömningsintervall

En avloppstank ska kunna stå halvfull i 3-4 veckor utan att lukta något. Prova gärna och se! 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)