Frågor och Svar

Länk till Havs och vattenmyndingheten vägledning små avlopp.

OxyG's bakterier är KRAV- certifierade och får användas i Ekologisk odlig som tillsatsmedel i gödslebrunnar.

 

Fråga 1 Vad gör OxyG Drain i trekammarbrunnar??

Svar: OxyGs produkter hjälper den naturliga processen genom att tillföra extra syre tillsammans med speciellt utvalda bakterier som är bra på att bryta ner organiskt matrial så kan en aerobprocess kan fungera i tankar där syrebrist är ett problem. En Aerob process är luktfri

I en aerob nedbrytningsprocess betyder att organiskakolkejorna blir tillslut blir koldioxid och vatten. (Naturlag)

Fråga 2 Varför är syre viktigt i avloppstankar?

Svar: Vi får slam i trekammarbrunnar för att det inte finns tillräckligt med syre genom det vatten vi spolar ner för att bryta ner fett, fekalier och hushållskemikaler i en aerob process. Genom att tillsätta kemiskt syre så får vi till en process där syre inte är den begränsande faktorn.

Fråga 3 Finns det risk att fekalier följer med ut i infiltrationen?

Svar: Nej. Bakterierna renar vattnet och gör avloppsvattnet in till infiltration mycket renare.

Fråga 4 Räcker det med Oxyg Drain i en trekammarbrunn utan infiltration.

Svar:  Nej. Avloppsvattnet blir inte tillräckligt rent enligt Havs och vattenmyndighetens regler. En infiltration eller markbädd behövs

Fråga 5 Vad händer om man slutar dosera OxyG Drain

Svar: Om inte extra syre tillförs kommer processen att avstanna och du kommer att återgå till en annan bakterierkultur av något slag.

Fråga 6 Hur påverkar OxyG Drain efterföljande infiltration?

Svar: OxyG's bakterier följer med ut i infiltrationen och hjälper infiltrationsrören att hålla sig rena. Skulle en infiltrationsbädd fungera dåligt på grund av att fett eller fekalier har satt igen infiltrationsrören så kan man få igång en bädd på ca 1-2 månader med så att avloppsvattnet kan rinna ut i infiltrationsbädden. 

Fråga 7: Det kommer lukt från avluftningsrören i infiltrationen.

Svar: Genom att dosera OxyG Drain i trekammarbrunnen, så kommer lukten i infiltrationen att försvinna efter ca 1-2 månader

Fråga 8: Lukt från minireningsverk

Svar: Dosera OxyG Drain i avloppsystemet, lukten försvinner på någon vecka.