Läs vad Husbilsklubben

Motor Home of Sweden har skrivit om OxyG Camper.

Läs vad Caravan club skriver om OxyG Camper. Nr1 -2017

Läs om vad Min Husbil skriver om OxyG Camper i Nr 1 2017 

Läs vad Land Lantbruk skriver om Bakterier i avlopp den 2 dec 2016.

OxyG'S Drain BIOprocess är att tillsätta goda Bacillus bakterier som är kända för sina egenskaper att rena avloppsvatten och tillsammans med kemiskt syre (Natriumperkarbonat) tillsätta detta i enskilda avloppet. Syretillförsle kan också ske med tryckluft eller dykligt. Det har ingen betydelse för oss om det är en,två eller trekammarlösning. Hela processen sker i förstakammaren. Naturlagen som man får lära sig i  grundskolan är att en aerob (syre) process, bakterier+ syre ger CO2+H2O och den grundlagen gäller än idag.

 

I en slamavkiljare är OxyG's primära uppgift börja vattenreningen genom att äta upp de slamet på botten av brunnen och forsätta att bryta ner slamkakan. Bakteriernas uppgift är också att byta ner de partiklar som kan flyta ut i infiltration och sätta igen den. Man kan säga att med OxyG's bakterier är vattnet mer/bättre för-renat än i tradiotnella avloppsvatten när det går vidare in i bädden. En infiltration/markbädd är motorn i reningen av avloppvattnet.

 

Vid normala förhållande säger vi att att 5-7 år mellan tömningarna inte skall vara ett problem.

Denna aeroba process gör att BOD,COD,P, N minskas i avloppsvattnet. Du får ett mycket renare avloppvatten in i infiltrationsbedden. OxyG Drain gör att du får en ett renare vatten ut i infiltrationen som gör att din infiltration underhålls och fungerar bättre.

Den aeroba processen i trekammarbrunnen gör att om avloppslukt är ett problem så försvinner lukten i en trekammarbrunn på ett par dagar, i en infiltration behövs ungefär sju dagar, det blir inget svavelväte eller ammoiak. 

Att det inte bildas svavelväte elle ammoniak gör att avloppsystemet håller längre, det vill säga att det inte vittrar inte sönder.